Tréninkové
zaměstnávání -
Práce a stabilita

12. září 2023
od 13.30

Konference se koná pod záštitou Ministra práce a sociálních věcí Ing. Mariana Jurečky a Velvyslankyně Republiky Rakousko dr. Bettiny Kirnbauer.

Konference je součástí projektu „Tréninkové zaměstnávání: práce a stabilita“. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.