Mezioborová spolupráce ve prospěch ohrožených dětí a mládeže

16. 5. 2024
9.30—18.00
Goethe-Institut,
Masarykovo nábřeží 32
Praha 1

Projekt Čas pro ČAS CZ.03.02.02/00/22_039/0001363 je financován Evropskou unií.

Konference České asociace streetwork představí spolupráci škol, zdravotnických zařízení i specializovalizaných programů s odbornými sociálními službami pro děti a mládež. Témata zhoršujícího se duševního zdraví dětské populace, ohrožení chudobou, migrační zkušenosti nebo zapojení dětí do řešení jejich vlastní situace nelze vnímat odděleně. Mezioborová spolupráce je tedy nikoli trendem, ale nutností.